TeamViewer Meeting 15.26.4

TeamViewer Meeting 15.26.4

Teamviewer – 23,9MB – Freeware
TeamViewer Meeting (trước đây là Blizz) là một trình nhắn tin tức thời đa nền tảng cung cấp giao tiếp văn bản thuận tiện cũng như trò chuyện âm thanh và video. Nó được tạo ra và phát triển bởi nhà sản xuất phần mềm TeamViewer phổ biến để quản lý máy tính từ xa qua Internet.

Tổng quan

TeamViewer Meeting là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Teamviewer.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TeamViewer Meeting là 15.31.5, phát hành vào ngày 28/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/01/2021.

TeamViewer Meeting đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 23,9MB.

TeamViewer Meeting Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho TeamViewer Meeting!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có TeamViewer Meeting cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại